VESTI

Solarni paneli u proizvodnji komposta za šampinjone

01/07/2022 | Inovacije

U trenutku kada su cene električnih energenata u konstantnom porastu i kada zagađenje premašuje granice tolerancije, investirali smo u solarne elektrane. Osim što su finansijski isplativiji, solarni sistemi garantuju čistije okruženje, a samim tim i zdraviju životnu sredinu.

U 2022. godini investirali smo u postavljanje solarnih panele na našoj fabrici komposta. Radi se o fotonaponskom sistemu sa hibridnim inverterom sa baterijama. To znači da se sva energija koju proizvedemo može koristiti za potrebe fabrike, a višak sačuvati u baterijama.

Ravni predeli Vojvodine u kojoj se nalazi kompanija, beleže veliki broj sunčanih sati. Solarni paneli mogu se koristiti u svim klimatskim zonama, a naša klima je jedna od pogodnijih za njihovu upotrebu.

Solarni panel od 460 W proizvede prosečno godišnje 1.84-2.3 kWh na dnevnom nivou za 4-5h rada. Za mesec dana možemo proizvesti 55,2-69 kWh u proseku po panelu.

Najuspešniji uzgajivači su počeli...