Dva do tri dana pre izbacivanja iskorišćenog komposta iz prostorije u kojoj se javio problem (nematode, akarine, mušice, patogeni), obavezno poprskati kompost sa 2% rastvorom formalina. Temperatura...

opširnije