Politika privatnosti

Politika privatnosti

Zaštita Vaših ličnih podataka ima veliki značaj za nas. Poštujemo Vašu privatnost i želimo da uspostavimo odnose poverenja sa svojim klijentima. Obezbeđujemo transparentnost uslova korišćenja, obrade i čuvanja podataka koje prikupljamo, u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti.

 

OPŠTE INFORMACIJE

 1. OPŠTE INFORMACIJE

Cilj ovog dokumenta je da pruži informacije o obradi ličnih podataka prilikom korišćenja našeg vebsajta i povezanih usluga.

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa odredbama člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) (“Zakon o ličnim podacima”), svi podaci koji se odnose na određeno ili odredivo fizičko lice, na primer ime, adresa, e-mail adresa, itd.

1.2. Rukovalac

Za obradu ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka, u skladu sa odredbama člana 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima, odgovoran je:

CHAMPICOMP DOO PLOČICA

Kralja Petra I 2A, 26220 Kovin, Srbija

office@champicomp.rs

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti su: office@champicomp.rs ili gore-navedena poštanska adresa rukovaoca podataka sa oznakom “lice za zaštitu podataka o ličnosti”.

Određene radnje obrade podataka mogu biti pod odgovornošću drugih rukovalaca podataka. Kada je to slučaj, to je navedeno u odgovarajućem opisu tih aktivnosti u nastavku.

 1.3. Prava lica na koje se podaci odnose

Kao lice čiji podaci su obuhvaćeni radnjma obrade podataka, imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima u skladu sa Zakonom o ličnim podacima:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor

Takođe, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) u vezi sa obradom vaših ličnih podataka.

Kada postupamo po vašem zahtevu u vezi sa gore navedenim pravima, a u vezi sa kojim pravima nas možete kontaktirati korišćenjem gore navedenih kontakt podataka rukovaoca, možemo da od vas tražimo dokaz o vašem identitetu. Za više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke, pogledajte  3.1.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

Ukoliko bude postojala takva pravna obaveza, zadržavamo pravo da otkrijemo informacije o vama ukoliko to od nas budu tražili nadležni organi ili organi izvršne vlasti.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (pravna obaveza)

PRIKUPLJANJE I DALJA OBRADA

 1. PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA KADA POSEĆUJETE NAŠ VEBSAJT

Kada posećujete i koristite naš vebsajt samo za potrebe informisanja, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam ne date podatke na drugi način, prikupljamo samo one lične podatke koje vaš pretraživač prenese na naš server, a koji su tehnički neophodni kako bismo vam prikazali naš vebsajt i kako bismo vam garantovali stabilnost i bezbednost.

Prikupljene podatke prenosimo radi obrade relevantnim odeljenjima interno, kao i drugim povezanim društvima u okviru naše firme ili eksternim pružaocima usluga, ugovaračima (npr. hosting, sistem upravljanja sadržinom) u skladu sa potrebnim svrhama (za prikazivanje vebsajta i postavljanje sadržaja na njemu).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)

Član 12. stav 1. tačka 3. i tačka 6. Zakona o ličnim podacima (ispunjenje pravnih obaveza i ostvarivanje legitimnog interesa)

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.1. Kolačići

Pored gore-navedenih podataka, na vašem kompjuteru se koriste i kolačići ili druge tehnologije kao što su pikseli (u daljem tekstu “Kolačići”), i to kada posećujete naš vebsajt i kada ga koristite. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se od strane vašeg pretraživača čuvaju na vašem uređaju kako bi se sačuvale određene informacije ili slikovni podaci poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt preko istog uređaja , informacije koje su sačuvane u kolačićima biće naknadno prenete ili na naš vebsajt (“Kolačići prve strane”) ili na drugi vebsajt kojem kolačići pripadaju (“Kolačići treće strane”).

Pomoću tih informacija koje su sačuvane i vraćene, konkretan vebsajt prepoznaje da ste već pristupali i posetili ga putem pretraživača koga koristite na konkretnom uređaju. Koristimo te informacije da bismo mogli da kreiramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu sa vašim preferencijama. U tom smislu, samo je kolačić identifikovan na vašem uređaju. Mimo toga, vaši lični podaci će biti sačuvani samo u slučaju vaše izričite saglasnosti ili ako je apsolutno neophodno da biste mogli da koristite uslugu koja vam je ponuđena i kojoj ste pristupili.

Ovaj vebsajt koristi sledeće vrste kolačića, čije su mogućnosti i funkcionalnosti objašnjenje ispod:

 • Tehnički kolačići (Tip A)
 • Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)
 • Kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing ) (Tip C)

Više informacija o vrstama postavljenih i korišćenih kolačića možete da pronađete u opisu alata koji su implementirani na našim vebsajtovima u ovoj politici privatnosti. Ukoliko ovaj vebsajt koristi platformu za upravljanje kolačićima, tamo možete pronaći i druge informacije dodatno.

 2.1.1. Tehnički kolačići (Tip A)

Tehnički kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete da koristite naše veb stranice na nameravani način. Ovi kolačići se koriste isključivo od nas. To znači da će sve informacije koje su sačuvane u kolačićima biti vraćene na naš vebsajt.

Tehnički kolačići služe, na primer, da obezbede da vi kao registrovani korisnik ostanete uvek ulogovani kada pristupate raznim podstranicama našeg vebsajta i da, stoga, ne morate da ponovo unosite vaše podatke za logovanje svaki put kada pristupate novoj stranici.

Korišćenje tehničkih kolačića je na našem vebsajtu moguće bez vaše saglasnosti. Iz tog razloga, oni ne mogu da budu aktivirani ili deaktivirani pojedinačno. Međutim, možete da deaktivirate kolačiće u vašem pretraživaču u bilo kom trenutku (videti ispod).

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)

 2.1.2. Kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B)

Kolačići funkcionalnosti omogućavaju da naš vebsajt čuva informacije koje su prethodno date (kao što je registrovano ime ili izbor jezika) i da vam ponudi unapređene i više personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi kolačići prikupljaju i čuvaju samo pseudonimizirane informacije tako da oni ne mogu da prate vaše kretanje na drugim vebsajtovima.

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naši vebsajtovi koriste  kako bismo poboljšali njihovu atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi kolačići nam, na primer, pomažu da odredimo da li su i koje su podstranice našeg vebsajta posećivane i za koji sadržaj su korisnici posebno zainteresovani. Konkretno, snimamo broj poseta stranici, broj podstranica kojima je pristupljeno, vreme provedeno na našem vebsajtu, redosled posećenih stranica, koji termini su vas doveli do nas, država, region, i, ukoliko je primenljivo, grad iz kojeg je pristupljeno, kao i udeo mobilnih uređaja putem kojih se pristupa našim vebsajtovima. Takođe beležimo kretanje, klikove i skrolovanje kompjuterskim mišom da bismo razumeli koji delovi našeg vebsajta su naročito interesantni korisnicima. Kao rezultat toga, možemo da kreiramo sadržaj našeg vebsajta tako da još konkretnije odgovara potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa vašeg kompjutera koja se prenosi iz tehničkih razloga je automatski anonimizirana i ne omogućava nam da donosimo ikakve zaključke o konkretnom korisniku.

Kolačići funkcionalnosti i performansi su tzv. „strogo neophodni“ kolačići u smislu Direktive o ePrivatnosti (ePrivacy Directive) 2002/58 EC, koji ne zahtevaju saglasnost.

Možete da u bilo kom trenutku prilagodite podešavanja kolačića.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.1.3. Kolačići zasnovani na saglasnosti (Tip C)

Kolačići koji nisu ni tehnički kolačići (Tip A) niti kolačići funkcionalnosti i performansi (Tip B) koristiće se samo po dobijanju vaše izričite saglasnosti, na primer kolačići za marketing.

Takođe zadržavamo pravo da koristimo informacije koje smo pribavili putem kolačića iz anonimne analize korisničkog ponašanja posetilaca našeg vebsajta kako bismo prikazali određene reklame za određene od naših proizvoda na našim vebsajtovima. Verujemo da vi kao korisnik imate koristi od toga zato što prikazujemo reklame ili sadržaj za koje mislimo da odgovara vašim interesovanjima na osnovu vašeg ponašanja u pretraživanju, tako da ćete videte manje nasumično prikazanih reklama ili sadržaja koji vam je možda manje interesantan.

Marketinški kolačići dolaze od spoljnih marketinških kompanija (kolačići treće strane) i koriste se kako bismo prikupili informacije o našim vebsajtovima posećenim od strane korisnika kako bismo za korisnika kreirali oglašavanje koje je orjentisano ka targetiranoj grupi.

Isključivanje kolačića koji se koriste za oglašavanje na mreži

Možete takođe da upravljate kolačićima mnogih kompanija koji se koriste za on-line oglašavanje putem alata za izbor potrošača koji su izrađeni u programima samoregulacije u mnogim zemljama, kao što su američki program https://www.aboutads.info/choices/ ili EU program http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Možete da povučete vašu saglasnosti za korišćenje kolačića koji su zasnovani na saglasnosti (Tip C) pojedinačno u svakom trenutku sa dejstvom za ubuduće, tako što ćete prilagoditi podešavanja na vašem pretraživaču.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.1.4. Administriranje i brisanje svih kolačića

Možete da podesite vaš veb pretraživač tako da je generalno onemogućeno da kolačići budu sačuvani na vašem uređaju i/ili da budete pitani svaki put da li ste saglasni da kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u svakom trenutku obrišete kolačiće koji su ponovo omogućeni. Možete da saznate kako sve ovo funkcioniše detaljno preko funkcije pomoći vašeg pretraživača.

Molimo da imate u vidu da generalno deaktiviranje kolačića može da vodi funkcionalnim ograničenjima našeg vebsajta.

2.2. Web analitika

2.2.1. Google Analytics

Svrha/informacije:

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, uslugu veb analize kompanije Google Ireland Ltd. (“Google”). Izmenili smo konfiguraciju Google Analytics-a tako da se koristi samo funkcija merenja osim ako je data posebna saglasnost za dodatne opcije oglašavanja.

Google Analytics koristi posebnu formu kolačića, koji se zadržavaju na vašem kompjuteru i omogućavaju analizu vašeg korišćenja našeg vebsajta. Kolačići koje Google Analytics postavlja za merenje su kolačići prve strane što znači da će vrednosti kolačića za lica na koja se podaci odnose, biti različiti za svakog kupca (odnosno ne postoji jedinstveni ID kolačića Google Analytics-a koji se koristi na svim vebsajtovima koji koriste Google Analytics). Informacije o vašoj upotrebi ovog vebsajta koje se dobijaju putem kolačića generalno se prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju.

Želeli bismo da istaknemo da je Google Analytics na ovom vebsajtu proširen tako da uključuje  šifru “gat._anonymizeIp();” kako bi se obezbedilo anonimizirano snimanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). Zahvaljujući IP anonimizaciji na ovom vebsajtu, vaša IP adresa je skraćena od strane Google-a na teritoriji EU i zemalja članica Evropske ekonomske zone. Puna IP adresa se izuzetno prenosi na Google server u SAD i skraćuje se tamo.

Google koristi te informacije u naše ime kako bi se analizirala vaša upotreba ovog vebsajta i to u cilju kompiliranja izveštaja o aktivnostima na vebsajtu i kako bi se pružile dodatne usluge u vezi sa vebsajtom i korišćenjem interneta. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač u kontekstu Google Analytics-a, ne spaja se sa drugim Google-ovim podacima.

Koristimo Google Analytics kako bismo analizirali i redovno poboljšavali korišćenje našeg vebsajta. Možemo da koristimo tako dobijenu statistiku kako bismo unapredili našu ponudu i učinili je interesantnijom za vas kao korisnika. Dodatno, dobijamo informacije o funkcionalnostima našeg vebsajta (na primer da bismo detektovali probleme u navigaciji).

Prilikom konfigurisanja Google Analytics-a, obezbedili smo da Google prima podatke kao obrađivač što znači da nema pravo da ih koristi za sopstvene potrebe. Konfiguracija „Google Analytics Advertising Features“ je nezavisna od navedenog i opisana je u odgovarajućem odeljku ispod, ukoliko se takođe koristi na ovom vebsajtu.

Korišćeni kolačići: Tip B. Za više informacija, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Podaci o trećim licima: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Uslovi korišćenja: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opšti pregled principa bezbednosti i privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google politika privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Moguć je transfer u treće zemlje. Kao meru odgovarajuće zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Dalji primaoci: Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru naše firme ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. platforma, hosting, pružaoci usluga podrške i analize) prema potrebnim svrhama (vršenje analize). Pružaoci usluga platforme/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Kao meru odgovarajuće zaštite, zaključili smo sa ovim pružaocima usluga standardne ugovorne klauzule prema članu 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članu 46 GDPR-a.  Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje/Prigovor:

Možete da deaktivirate Google Analytics putem podešavanja kolačića na vašem pretraživaču.

Možete da sprečite zadržavanje kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuće podešavanje korišćenjem softvera vašeg pretraživača. Dodatno, možete da sprečite da Google snima podatke koji se odnose na vaše korišćenje vebsajta  koji su generisani putem kolačića (uključujući vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke, tako što ćete preuzeti i instalirati plugin pretraživača koji je dostupan na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Trajanje kolačića: do 26 meseci (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta).

Maksimalni period zadržavanja podataka: do 26 meseci.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (legitimni interes)

2.3. YouTube-Video-snimci

Na našem vebsajtu možemo imati integrisane YouTube video-snimke, koji se čuvaju na http://www.YouTube.com i koji se mogu pustiti direktno sa našeg vebsajta. Svi oni su integrisani u “proširenom modulu zaštite podataka”, odnosno nikakvi podaci o vama kao korisniku neće biti preneti YouTube-u, ukoliko ne kliknete na video-snimke kako biste ih pustili. Samo kada pustite video-snimke, podaci koji su navedeni u sledećem odeljku biće preneti YouTube-u. Mi nemamo uticaj na ovaj prenos podataka.

Kada posećujete vebsajt, YouTube prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici na našem vebsajtu. Dodatno, podaci koji su navedeni u Odeljku 2 ove politike privatnosti biće preneti. Ovo ne zavisi od toga da li YouTube daje korisnički nalog preko koga se logujete ili ne postoji nikakav korisnički nalog. Ukoliko ste ulogovani na Google, vaši podaci će biti direktno povezani sa vašim nalogom. Ukoliko ne želite da budete povezani sa vašim profilom na YouTube-u, morate da se odlogujete pre nego što aktivirate dugme. YouTube čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih za potrebe oglašavanja, ispitivanja tržišta i/ili tražnjom orjentisani dizajn svog vebsajta. Takva evaluacija se naročito događa (čak i u slučaju korisnika koji nisu ulogovani) kako bi se obezbedilo tražnjom orjentisano oglašavanje i kako bi se ostali korisnici društvene mreže obavestili o vašim aktivnostima na našem vebsajtu. Imate pravo da podnesete prigovor protiv kreiranja ovih korisničkih profila, s tim da morate da kontaktirate YouTube da biste ostvarili to svoje pravo.

Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTube-a, molimo da pročitate njihovu politiku privatnosti. Tu ćete pronaći i dodatne informacije o vašim pravima i o podešavanju opcija za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.  Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a.

Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

2.4. Online oglašavanje

2.4.1. Google Ads

2.4.1.1. Google Ads Konverzija

Koristimo usluge Google Ads kako bismo skrenuli pažnju na naše atraktivne ponude uz pomoć reklamnih materijala (tzv. Google Ads) na eksternim vebsajtovima. Možemo da odredimo u odnosu na podatke iz reklamnih kampanja koliko uspešne su pojedinačne mere oglašavanja. Zainteresovani smo da vam pokažemo reklame koje su vam interesantne, kako bismo naš vebsajt učinili interesantnijim za vas i kako bismo postigli fer kalkulaciju troškova oglašavanja.

Reklamni materijali se od strane Google-a dostavljaju putem tzv. “Ad Servers”. U ovu svrhu, koristimo kolačiće servera za reklame  putem kojih se mogu izmeriti određeni parametri za merenje uspeha, kao što je ubacivanje reklama ili klikova od strane korisnika. Ukoliko našem vebsajtu pristupite putem Google reklame, Google Ads čuva kolačić na vašem uređaju. Ovi kolačići ističu obično po proteku 30 dana i nisu namenjeni da vas lično identifikaciju. U slučaju ovog kolačića, jedinstveni ID kolačića, broj utisaka o reklami po postavljanju (učestalost), poslednji utisak (relevantna za konverzije posle pregleda) i opt-out informacije (oznaka da korisnik više ne želi da ga kontaktiramo), se obično čuvaju kao vrednosti analize.

Ovi kolačići omogućavaju Google-u da prepozna vaš Internet pretraživač. Ukoliko korisnik poseti određene stranice na vebsajtu Ads klijenta i kolačić sačuvan on njihovom uređaju ne istekne, Google i klijent mogu da prepoznaju da je korisnik kliknuo na tu reklamu i da je preupućen na tu stranicu. Svaki Ads klijent ima dodeljen drugačiji kolačić. Zbog toga, kolačići ne mogu da se prate putem vebsajtova Ads klijenata. Mi ne prikupljaemo i ne obrađujemo bilo koje lične podatke preduzimanjem gore-pomenutih mera oglašavanja. Mi samo dobijamo statističke procene od Google-a. Na osnovu tih procena, možemo da prepoznamo koja je od korišćenih mera oglašavanja bila naročito efikasna. Ne dobijamo bilo koje druge podatke od korišćenja reklamnih materijala; naročito ne možemo da identifikujemo korisnike na osnovu tih informacija.

Zbog marketinških alata koji se koriste, vaš pretraživač automatski pokreće direktnu konekciju sa Google serverom. Mi nemamo uticaj na opseg i dalje korišćenje podataka do kojeg dolazi korišćenjem ovog alata od Google-a i stoga vas obaveštavamo prema našem saznanju: Integracijom Ads konverzije, Google prima informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na naš oglas. Ukoliko ste registrovani za Google uslugu, Google može da poveže vašu posetu sa vašim nalogom. Čak i ako niste registrovani kod  Google-a ili se niste ulogovali, moguće je da provajderi mogu da dobiju i sačuvaju vašu IP adresu.

2.4.1.2. Google Ads remarketing

Koristimo funkciju remarketinga u okviru Google Ads usluge. Funkcija remarketinga nam omogućava da korisnicima našeg vebsajta prikazujemo reklame zasnovane na njihovim interesovanjima na drugim vebsajtovima u okviru  Google reklamne mreže (u okviru Google pretrage ili na YouTube-u, tzv. „Google ads“ ili na drugim vebsajtovima). U ovu svrhu, interakcija korisnika na našem vebsajtu se analizira, npr. za koje stranice je korisnik bio zainteresovan, i to kako bismo mogli da korisnicima prikazujemo targetirane reklame čak i nakon posećivanja našeg vebsajta na drugim stranicama. Da bi to uradio, Google čuva kolačiće u pretraživačima korisnika koji posete određene Google usluge ili vebsajtove u Google prikazivačkoj mreži (Google Display Network). Ovaj kolačić se koristi da bi snimio posete navedenih korisnika. Broj se koristi radi jedinstvene identifikacije veb pretraživača na određenom uređaju.

Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Za dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od Google-a, molimo pogledajte politiku privatnosti. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o vašim pravima i opcijama za podešavanje kako biste zaštitili vašu privatnost: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuća mera zaštite, primenjuju se standardne ugovorne klauzule u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Alternativno, dodatne informacije ćete takođe pronaći na vebsajtu Inicijative za mrežno oglašavanje (Network Advertising Initiative (NAI)) na  http://www.networkadvertising.org.

 

 

Brisanje/povlačenje:

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača  (naročito potiskivanjem kolačića trećih strana, nećete primati bilo koje reklame od trećih lica – provajdera); b) deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzije: podešavanjem vašeg pretraživača tako da su kolačići blokirani od strane domena www.googleadservices.comhttps://www.google.de/settings/ads, pri čemu se ovo podešavanje briše kada vi obrišete vaše kolačiće; c) deaktiviranje oglasa provajdera koji su zasnovani na interesovanjima i koji su deo kampanje samoregulacije “About Ads” putem linka http://www.aboutads.info/choices. Ovo podešavanje se briše kada vi obrišete vaše kolačiće; d) trajnim deaktiviranjem Firefox-a, Internet Explorer-a ili Google Chrome-a u vašim pretraživačima pod linkom  http://www.google.com/settings/ads/plugin. Molimo da imate u vidu da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ponude u potpunosti.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.4.2. Google Analytics Opcije oglašavanja

Ovaj vebsajt takođe koristi proširene funkcije Google Analytics-a (Google Analytics funkcije oglašavanja) pored standardnih funkcija. Google Analytics funkcije oglašavanja koje su implementirane na ovom vebsajtu uključuju:

 • Google Display Network izveštavanje o utiscima (Google Display Network Impression Reporting)
 • Google Analytics demografsko i interesno izveštavanje (Google Analytics Demographics and Interest Reporting)
 • Integrisane usluge koje zahtevaju da Google Analytics prikuplja podatke za potrebe oglašavanja uključujući prikupljanje podataka putem kolačića i identifikatora za oglašavanje

Zbog toga, mi koristimo kolačiće prve strane (npr.  Google Analytics kolačiće) i Google kolačiće i identifikatore za oglašavanje zajedno kako bismo optimizirali naš vebsajt.

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača; b) putem podešavanja vaših Google oglasa na  https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) odgovarajućim podešavanjem vaših preferencija za kolačiće klinknite ovde. Molimo imajte u vidu da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ponude u potpunosti.

Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte  odeljak o kolačićima.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

2.4.3. Google Campaign Manager

Informacije/svrha:

Ovaj vebsajt takođe koristi on-line marketinški alat Campaign Manager od Google-a. Campaign Manager koristi kolačiće kako bi prikazao reklame relevantne za korisnike, unapredio izveštaje o sprovođenju kampanje ili sprečio da korisnik vidi iste reklame više nego jednom. Google koristi ID kolačića da prati koje reklame su prikazane u kom pretraživaču i da spreči da budu prikazane više nego jednom. Dodatno, Campaign Manager može da koristi ID kolačića kako bi prikupio tzv. konverzije koje se odnose na zahteve za reklamama. To je slučaj, na primer, kada korisnik vidi Campaign Manager reklamu i kasnije poseti vebsajt oglašivača sa istim pretraživačem i kupi nešto tamo.

Vaš pretraživač automatski stvara direktnu vezu sa Google serverom nakon posete našem vebsajtu. Mi nemamo uticaj na obim i dalju upotrebu podataka koje Google prikupi korišćenjem ovog alata i zbog toga vas obaveštavamo prema našem saznanju: Integrisanjem Campaign Manager-a, Google dobija informacije da ste se pozvali na internet stranicu koja odgovara našoj ili ste kliknuli na našu reklamu. Ukoliko ste registrovani za Google uslugu, Google može da poveže vašu posetu sa vašim nalogom. Čak i ukoliko niste registrovani od strane Google-a ili se niste ulogovali, moguće je da provajderi mogu da dobiju i sačuvaju vašu IP adresu.

Dodatno, Campaign Manager (npr. DoubleClick Floodlight) kolačići omogućavaju nam da razumemo da li ste završili određene aktivnosti na našem vebsajtu (vebsajtovima) nakon što ste pogledali jednu od naših prezentacija/video reklama na Google-u ili na drugim platformama putem Campaign Manager-a ili tako što ste kliknuli na jednu od njih (praćenje konverzije). Campaign Manager koristi ovaj kolačić kako bi razumeo sadržaj sa kojim se bili u interakciji na našem vebsajtu (vebsajtovima) kako bi mogao da vam kasnije pošalje targetirano oglašavanje.

Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.

Primaoci:

Informacije o trećem licu: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska.

Transferi u treće zemlje su mogući. Kao odgovarajuću meru bezbednosti, zaključili smo standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članom 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Drugi primaoci: Prenosimo prikupljene podatke relevantnim internim odeljenjima radi obrade i drugim povezanim društvima u okviru naše firme ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. provajderi platforme, hosting-a i usluga podrške i analize) u skladu sa potrebnim svrhama (prikazivanje reklama). Provajderi platform-e/hosting-a imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru bezbednosti, zaključili smo standardne ugovorne klauzule u skladu sa članom 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno članom 46 GDPR-a, sa ovim provajderima. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje/Povlačenje

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pretraživača (naročito onemogućavanjem kolačića treće strane nećete primati bilo kakve reklame od provajdera-trećih lica); b) deaktiviranjem na interesovanjima zasnovanih reklama provajdera koji su deo “About Ads” kampanje samo-regulisanja putem linka http://www.aboutads.info/choices. Ovo podešavanje se briše kada vi obrišete vaše kolačiće; c) trajnim deaktiviranjem u vašim pretraživačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome na linku http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Rok važenja kolačića: do 180 dana nakon poslednje interakcije (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni od strane ovog vebsajta)

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost)

 

DODATNE USLUGE

 1. DODATNO PONUĐENE USLUGE (U MREŽI I VAN MREŽE)

Pored čisto informativnog korišćenja našeg vebsajta, nudimo različite druge usluge za koje obrađujemo vaše lične podatke.

Ukoliko koristimo pružaoce usluga po ugovoru za individualne funkcionalnosti naše ponude ili bismo želeli da koristimo vaše podatke u svrhe oglašavanja, detaljno ćemo vas obavestiti o konkretnim svrhama ispod.

Spoljni pružaoci usluga su pažljivo izabrani i angažovani od nas, obavezani su našim instrukcijama i redovno se proveravaju.

Takođe možemo da otkrijemo vaše lične podatke trećim licima kada nudimo promocije, nagradne igre, ugovore ili slične usluge u saradnji sa našim partnerima. Više informacija možete da dobijete u trenutku kada nam date podatke ili u opisu usluga ispod.

Ukoliko se pružaoci usluga nalaze u zemlji koja je van Evropske ekonomske zone (EEZ), može doći do međunarodnih transfera podataka. Obavestićemo vas o posledicama takvog dešavanja u opisu usluga koji sledi ispod.

3.1. Kontaktiranje/Komunikacija/Saradnja

Svrha / Informacije:

Kada komunicirate i/ili sarađujete sa nama, npr. putem e-maila ili putem formulara za kontakt na našem vebsajtu, platforme za razmenu podataka, i to kao npr. potrošač, osoba za testiranje, poslovni partner ili kupac, podaci koje nam date (vaša e-mail adresa, ukoliko je primenljivo vaše ime i broj telefona, ili lični podaci dobijeni tokom konverzacije) biće sačuvani i obrađivani s naše strane kako bismo npr. odgovorili na vaša pitanja, zahteve ili za potrebe korespondencije u vezi sa poslom.

Kada nas nazovete telefonom kao kupac, možda ćemo vas pitati da li telefonski poziv može da bude snimljen u svrhe obezbeđenja kvaliteta i obuke. Ako pristanete na snimanje, obrađivaćemo sve informacije koje sa nama podelite tokom poziva (sadržaj komunikacije, potencijalno i osetljive (zdravstvene) podatke, kao i vaš broj telefona i druge lične podatke).

Kada obrađujemo podatke koji nastanu tokom komunikacije, imamo legitimni interes da obrađujemo te podatke u skladu sa pravnim zahtevima, radi interne verifikacije ili u skladu sa konkretnim zahtevom za komunikaciju.

Primaoci i izvori:

U cilju borbe protiv terorizma, obavezani smo zakonom da vršimo poređenje sa listama sankcijama. U tom smislu, mi takođe obrađujemo vaše podatke kako bismo ispunili pravne zahteve u pogleda poređenja sa ovim listama. Takođe, obrađujemo vaše podatke u okviru naše firme radi sprečavanja i istrage krivičnih dela i drugih kaznenih dela, radi procene i kontrole rizika, radi interne komunikacije i u odgovarajuće administrativne svrhe.

Ukoliko ste poslovni partner, vaše podatke ćemo uporediti sa objavljenim listama obmanjujućih dobavljača (npr. liste upozorenja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu) kako bismo doneli informisanu odluku o potencijalnim plaćanjima. Takođe, ukoliko je/u meri u kojoj je to moguće/dozvoljeno prema primenljivom pravu, redovno proveravamo vašu kreditnu sposobnost u određenim slučajevima (npr. kada zaključujemo ugovore). Naš legitimni interes je minimizacija finansijskog rizika. U tu svrhu, ukoliko je/u meri u kojoj je to moguće/dozvoljeno prema primenljivom pravu, sarađujemo sa kreditnim agencijama od kojih dobijamo neophodne podatke. Za te potrebe šaljemo vaše ime i prezime i kontakt podatke kreditnim agencijama.

Ukoliko ste poslovni partner ili klijent, može biti neophodno da vaše lične podatke prenesemo potencijalnim kupcima kao deo kompanijske transakcije. Tokom postupka ispitivanja (due diligence), obično se obrađuju anonimizirani podaci. Međutim, u određenim slučajevima može da bude neophodno da obrađujemo lične podatke. Naš legitimni interes u tome je izvršenje kompanijske transakcije.

Prenosimo prikupljene podatke relevantnim odeljenjima interno radi obrade, kao i drugim povezanim društvima u okviru  naše firme ili eksternim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. pružaoci usluga hostinga, kol centra) u skladu sa potrebnim svrhama (npr. radi uspostavljanja kontakta, za korespondenciju u vezi sa poslom i radi brige o  kupcima). Provajderi platforme/hostinga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje koje su van Evropske ekonomske zone). Kao odgovarajuću meru zaštite, zaključili smo standardne ugovorne klauzule sa ovim provajderima prema odredbama člana 45. Zakona o ličnim podacima, odnosno člana 46 GDPR-a. Više informacija o ovoj temi, kada su u pitanju transferi podataka iz EU zemalja uključujući i prema gore-pomenutom članu GDPR-a, objavljeno je ovde https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Brisanje /Prigovor:

Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu kada čuvanje više nije neophodno osim ukoliko postoje zakonske obaveze čuvanja podataka ili se moraju ispoštovati rokovi čuvanja.

Snimci poziva se čuvaju najviše 90 dana.

Možete da podnesete prigovor protiv takvih postupaka u skladu sa zahtevima prema 4.

Pravni osnov:

Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima u vezi sa članom 17. stav 2. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost: snimanje telefonskog poziva)

Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima (izvršenje ugovora/situacija slična ugovoru)

Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna za ispunjenje pravne obaveze)

Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima (kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja gore-opisanog legitimnog interesa)

 

PRIGOVOR ILI POVLAČENJE VAŠE SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

 1. PRIGOVOR ILI POVLAČENJE VAŠE SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Ukoliko ste dali vašu saglasnost (Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima) za obradu ličnih podataka, tu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku.  Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja. Ono utiče na dozvoljenost obrade vaših ličnih podataka nakon što ste povlačenje izvršili u smislu da obrada nakon povlačenja nije više dozvoljena osim ukoliko za nju postoji neki drugi pravni osnov.

Ukoliko obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na odmeravanju interesa, odosno na neophodnosti za ostvarivanje naših legitimnih interesa (Član 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima), imate pravo da podnesete prigovor protiv takve obrade. Kada podnesete takav prigovor, pitaćemo vas da objasnite razloge zbog kojih ne bi trebalo da obrađujemo vaše lične podatake na način na koji to činimo. U slučaju da je vaš prigovor opravdan, ispitaćemo situaciju ili ćemo prestati sa obradom ili ćemo prilagoditi obradu ili ćemo navesti naše zakonske razloge za konkretnu obradu, na osnovu kojih obradu nastavljamo.

Naravno, možete da u bilo kom trenutku podnesete i prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhu oglašavanja i analize podataka. Možete da nas obavestite o vašem prigovoru koristeći gore-navedene kontakt podatke za rukovaoca.