Superiorna tehnologija

Inovativnost

Saznajte više

Vrhunski kvalitet

Saznajte više

Dugogodišnje iskustvo

Saznajte više

Partnerstvo kao podloga kvalitetnog rasta

Pečurkarstvo je zahtevan posao u kome je svaki segment proizvodnje podjednako važan za kvalitet krajnjeg proizvoda i rast prinosa.

Trudimo se da razvijemo dugoročnu partnersku saradnju, razmenjujemo i uvećavamo znanja na zajedničkom putu uspeha.

SARADNJA

ZNANJE

POUZDANOST

MONITORING

Upoznajte se sa našim asortimanom

Šampinjonske priče

Solarni paneli u proizvodnji komposta za šampinjone

Solarni paneli u proizvodnji komposta za šampinjone

U trenutku kada su cene električnih energenata u konstantnom porastu i kada zagađenje premašuje granice tolerancije, investirali smo u solarne elektrane. Osim što su finansijski isplativiji, solarni...