Proizvodnja

Planiramo, pažljivo
sprovodimo i kontrolišemo
svaku fazu procesa proizvodnje.

Stručni tim

Iskustvo i stručnost predstavljaju temelj našeg kvaliteta. Ponosni smo što u timu imamo glavnog tehnologa Johana Vogelzangsa, koji je treći iz generacije stručnih konsultanata za pečurkarstvo u porodici Vogelzangs.

Formalno obrazovanje iz oblasti poljoprivrede stiče na Univerzitetu u Padovi. Paralelno sa studijama, iskustvo stiče radeći za kompanije na severu Italije. Dalje usavršavanje nastavlja u Holandiji, Americi i Italiji kao menadžer proizvodnje.

Obišao je Nemačku, Dansku i Irsku, a sada najčešće posećuje Poljsku i Italiju pružajuči usluge stručnog savetovanja na nedeljnom nivou. Tečno govori italijanski, holandski i engleski jezik, a služi se srpskim, španskim, nemačkim i portugalskim.

Od 2006. godine prisutan je na domaćem tržištu, a 2016. postaje glavni tehnolog Champicompa.

Johan Vogelzangs

glavni tehnolog

Jelena Kitić

laborant

Aleksandar Nestorović

tehnolog

Superiorna tehnologija

Pratimo inovacije u procesu proizvodnje. Tehnološka kompetentnost i savremenost opreme značajno doprinose kvalitetu naših proizvoda. Kompjuterski pratimo i kontrolišemo celokupnu proizvodnju. Kvalitet komposta pratimo u našim laboratorijama.

Vrhunski kvalitet osnovnih sirovina

Opredelili smo se za najkvalitetniju slamu sa prostora Vojvodine i Homolja. Biramo pileće stajnjake sa bogatim sastavom nutrijenata. Sarađujemo sa najpriznatijim proizvođačima micelijuma i suplemenata na svetskom tržištu.

Savremena oprema

Konstantnim ulaganjima unapređujemo osnovna sredstva proizvodnje, čime zadržavamo lidersku poziciju. Oslanjamo se na najnovija tehnička dostignuća u agroindustriji. Zato sarađujemo sa renomiranim proizvođačima mašina i opreme.