VESTI

Proširili smo proizvodne kapacitete za proizvodnju inkubiranog komposta (KOMPOST III FAZE)

25/12/2023 | Inovacije

Uvođenjem inkubiranog komposta za šampinjone u svoj proizvodni asortiman naša kompanija je sa tehničko-tehnološkog aspekta osavremenila sopstvenu proizvodnju i time stvorila preduslove za nastavak razvoja i perspektivni prelazak kompletne proizvodnje u III fazu kompostiranja.

Pre svega zbog izuzetnog kvaliteta inkubiranog komposta koji se proizvodi u našoj kompaniji, potražnja na svetskom i domaćem tržištu za našim proizvodom je izuzetno velika. Sama reakcija tržišta na naš kompost III faze primorala nas je da proširimo proizvodne kapacitete. Izgradnjom dva nova tunela za pasterizaciju i inkubaciju komposta povećali smo ukupan broj tunela na 16.

Najuspešniji uzgajivači su počeli...