VESTI

Izgradili smo dva nova bunkera i 6 novih tunela za proizvodnju komposta sa idejom otpočinjanja proizvodnje inkubiranog komposta (III FAZA KOMPOSTA)

13/04/2022 | Inovacije

U maju 2019. godine završili smo izgradnju dva nova bunkera za fermentaciju komposta što dodatno potvrđuje naš predani rad na proširenju kapaciteta za proizvodnju najboljeg komposta za šampinjone.

Champicomp poseduje ukupno 10 bunkera za fermentaciju komposta. Krajem 2020. godine izgradili smo 6 novih tunela za pasterizaciju i inkubaciju komposta. Tuneli su srce proizvodnje komposta i zbog toga smo se prilikom kupovine opreme, opredelili za najeminentnijeg svetskog proizvođača tunela CHRISTIAENS Production B.V. – HOLANDIJA.

Na ovaj način uspeli smo da našu proizvodnju u tehničko – tehnološkom smislu podignemo na najviši svetski nivo. Investicija je završena u oktobru 2020. godine, dok je u novembru iz naše proizvodnje na tržište plasiran prvi tunel inkubiranog komposta (kompost III faze).

Konstantno ulaganje u znanje, tehnologiju i sredstva za proizvodnju ostaje glavna misija naše kompanije.

Najuspešniji uzgajivači su počeli...