Naš tim

Živadinka Stević

Vlasnik

Goran Stević

Direktor

Dražen Stević

Direktor razvoja

Johan Vogelzangs

Glavni tehnolog

Marija Kojić

Šef komercijalnih i opštih poslova

Aleksandar Nestorović

Tehnolog

Jelena Kitić

Laborant

Nenad Vasilić

Referent prodaje

Milana Šalipur

Administrator finansija i opštih poslova