Съвети

  • Препоръки за производство на гъби

    При поставянето на компоста на постоянно място, нужно е да се извърши разтърсване на брикетите, с което ще се подобри въздушния режим и ще се създадат условия за равномерен ръст на мицелите по време на инкубацията.

    Повече
  • Упътствие за отглеждане на Буковача

    Мицелите след превзимане трябва да се превозват и съхраняват до употребата на температура от 1 до 3 градуса. Температурата за съхраняване на мицелите е в пряка вързка със срока на годност, т.е. срокът на годност, който е дал производителят важи в оптимални условия за съхраняване, а с увеличаване на температурата срокът на годност се съкращава...

    Повече