Съвети

  • Упътствие за отглеждане на Буковача

    Мицелите след превзимане трябва да се превозват и съхраняват до употребата на температура от 1 до 3 градуса. Температурата за съхраняване на мицелите е в пряка вързка със срока на годност, т.е. срокът на годност, който е дал производителят важи в оптимални условия за съхраняване, а с увеличаване на температурата срокът на годност се съкращава. Возилото за транспорт и разхладителната камера, в която мицелите се пазят до употребата би трябвало да бъдат чисти и дезинфицирани (например с Асепсол), за да се намали възможността от вторична инфекция.

    Освен всички предходно предприети мерки, при посяване на субстрата важно е помещението в което извършва тази операция да бъде дезинфицирана с поставена дезобариера при входа натопена с 2% разтвор на масна сода, според възможностите да бъде под налягане с филтриран въздух с минимална чистота Ф6.

    Също така е нужно при отваряне на чувалите, външността на чувала да се избърше с памук натопен с 70% разтвор на етанол и разсичането да се направи със скалпел, който предходно е дезинфициран. Всичкото оборудване което се полва (сито, количка, съдове…) също трябва да бъде дезинфицирано.

    Работниците на посяването трябва да имат чисти облекла, обуща и стерилни ръкавици. След отваряне на чувалите мицелите трябва да се разбият върху ситото и да се извърши визуален контрол, че не съществуват следи от зелена мухъл. Мицелите трябва да имат здрав бял цвят и характерен мирис на гъба.