Съвети

  • Препоръки за производство на гъби

    При поставянето на компоста на постоянно място, нужно е да се извърши разтърсване на брикетите, с което ще се подобри въздушния режим и ще се създадат условия за равномерен ръст на мицелите по време на инкубацията.