Съвети

  • Защитни мерки от заболявания

    Унищожаване на патогенни и вредители с което възможността за повторно заболяване на новия компост се довежда до минимум.