Съвети

 • Надежден партньор за успешна продукция на печурки

  Използваният компост, 2 – 3 дена, пред изхвърляне от помещението, в което се явил проблемът (нематоди, акарини, мухи, патогенни) задължително да се изпръска с 2% разтвор на формалин, температура в помещението трябва да е 18 – 200 С. Тази мярка има за цел да намали инфекциозния потенциал и разширяването на патогенните и вредители, при износ от компоста, да се сведе на минимум.

  Преди самия износ на компоста, помещението трябва да се проветри от формалински изпарявания. Другите помещения в оранжерията трябва добре да се затворят и в тях да се обезпечи налягане, за да не дойде до тяхна инфекция, особено ако имат общ коридор, който се ползва и за износ на ползван и за внос на нов компост. Компостът, който се изнася, трябва директно да се натоварва във возило и в същия момент трябва да се откара на поне 2 км от оранжериите. Ако возилото се връща в оранжериите, задължително преди влизането на возилото детайлно трябва да се изпере. След изнасянето необходимо е помещението да се изпере, а след това и дезинфекционен цикъл с времетраене от 6 дена при температура от 18 – 200 С, която е благоприятна за развитие на патогенни и изпиляване на ларви.

  1. ден: Третиране с цел унищожаване на мухи и акари, чрез пръскане или замъгляване с разтвор Rufast 15 EC 500 EC 10 ml + Actelicc 50 EC 50 ml + 10 литра вода за повърхност от 100 м2.

  2. ден: Дезинфекция с Формалин: - газификация, за помещение от 100m3 нужно е 1 литър формалин с добавка 1 литър незагасена вар или 250 грама калиев перманганат.

  3 и 4 ден: помещението е добре затворено, влиаят формалинските изпарявания, ако вентилационната система има възможност за рециркулация задължително да се остави да работи.

  5. ден: Задължително да се издухат формалинските изпарявания (за да не се чувства мирусът на формалин), след това помещението да се третира с разтвор на течен Етиол 600 EC 30 ml + Basudin 600 EW 50 ml + Benomil 10g + 10 литра вода за повърхност от 100m2.

  6. ден: Боядисване на стени и под. Всички мерки трябва да се извършат и в коридора, чрез който компостът е изнесен (третирането с формалин може да се смени например с Peral S, поради липса на възможност за херметизация). Също така трябва да се извърши и дезинфекция на пространството около обекта за отглеждане (колкото по-голям кръг е възможен) чрез третиране с 2% разтвор на Peral S, а след два дена с комбинация инсектицид, акарицид и фунгицид например Decis 2,5 EC 10 мл + Rufast 15 EC 5 ml + Benomil 10 g + 10 литра вода за площ от 100 m2, или с една от двете предходно изтъкнати комбинации.

  7. ден: Може да се внесе новият компост. Веднага след внасянето на брикетите, рафтовете, стените и пода да се третират с някоя от горе споменатите комбинации на инсектицид, акарицид и фунгицид. От внасянето на компоста до покриване на всяка три дена възможно е да върши третиране против мухи и акарин, чрез третиране на стените и пода с например Aktelik.

  • Покривката, 4-5 дена преди слагане върху компоста, да се дезинфекцира с Формалин, при което температурата на почвата не трябва да бъде по-ниска от 18 0С. Препоръчва се следният начин: В рамката се формира форма от покривката в слой с дебелина от 50 cm, в покривката след това се правят дупки до пода, чието разстояние е в ред, а разстоянието ред до ред е 25 cm. В дупките еднакво се слага разтвор на формалин и вода в съотношение 1:1, за 1 m3 достатъчни са 5 литра от разтвора, след което формата се покрива с найлон и остава се два дни да действат формалинските изпарявания. След два дена се извършва копаене, за да може силната миризма да изчезне и покривката може да се ползва. Ако тази дезинфекция извършите чрез наливане на разтвора в чувалите, задължително изхарчете за 1000 литъра на покривка най-малко 2,5 литра формалин (за чувал от 50л покривка да се изхарчи 125 мл формалин).

  • Непосредствено преди нанасянето да покривката върху компоста да се третира с комбиниран разтвор на Benomila 50 WP i Sporgona WP 50. Доза на прилагане за 100 m2 ( 500 брикети ) е 120 g Benomila 50 WP + 150 g Sporgona WP 50 , а количество вода от 60 до 180 литра в зависимост от влажността на покривката.

  • да се третира с комбиниран разтвор на Benomila 50 WP, Sporgona WP 50 и Dimilina WP 25. Доза за прилагане за 100 m2 ( 500 брикети ) е 120 g Benomila 50 WP + 150 g Sporgona + 400 g Dimilina WP 25, а количество вода от 60 до 180 литра в зависимост от влажността на покривката.

  • След беренето на последната гъба от първата вълна в покривката да се внесат още 100 g Benomila 50 WP с вода от 100 или повече литъра.