Saveti

 • Dezinfekcija prostorije

  2 dana pre pražnjenja prostorije, isprskati brikete, pod, sa rastvorom:
  2 l vode sa 2% formalina po metru kvadratnom, i sa jakim insekticidom.
  Potom isprazniti sobu.
  Oprati sa vrelom vodom i nekim specijalnim deterdžentom sve podove, stalaže, zidove.
  Dezinfekcija sa  krečom sobe ( gašeni i živi kreč ).
  Dezinfikujte sa peralom 2%  jako dobro sobe.
  Nakon toga ostaviti prazno bar 1 nedelju.
  1 dan pre punjenja sobe dezinfikujte sa peralom ponovo.
  Posle punjenja sobe, dezinfikujte površine soba i briketa sa peralom i sa insekticidom.
  2, ,3 dana pre stavljanja pokrivke otvoriti plastičnu foliju briketa nožem ( ili čime otvarate ), dezinfikujte nož asepsolom na svakih pet briketa koje otvorite.
  Posle pokrivanja koristiti miraze formalin i dimilin ili hektor.

  Preuzmite PDF »