Saveti

 • Uputstvo za gajenje gljive Bukovače

  Micelijum po preuzimanju treba transportovati i čuvati do upotrebe na temperaturi od 1 do 3 stepena celzijusa.  Temperatura čuvanja micelijuma je u direktnoj vezi sa rokom upotrbljivosti, tj. rok upotrebe  koji je dao proizvođač važi u optimalnim uslovima skladištenja, a sa povećavanjem temperature skladištenja rok upotrebe se skraćuje.
  Vozilo za transport i rashladna komora u kojoj će se micelijum čuvati do upotrebe trebalo bi da budu čisti i dezinfikovani (npr. Asepsolom), kako bi se smanjila mogućnost sekundarne infekcije.
  Pored svih prethodno preduzetih mera, prilikom zasevanja supstrata veoma je važno da prostorija u kojoj se vrši ova operacija bude dezinfikovana sa postavljenom dezobarijerom na ulazu natopljenom 2% rastvorom masne sode, da po mogućstvu bude pod nad pritiskom sa filtriranim vazduhom minimalne čistoće F 6. Takođe je potrebno prilikom otvaranja vreća, spoljašnjost vreće prebrisati vatom natopljenom npr 70% rastvorom etanola i rez napraviti skalperom koji je prethodno dezinfikovan. Sva oprema koja se koristi ( sito, kolica, posude…) takođe mora biti dezinfikovana. Radnici na zasevanju moraju imati čista odela, obuću i sterilne rukavice.  
  Nakon otvaranja vreća, micelijum treba razbiti preko sita i tom prilikom izvršiti vizuelnu kontrolu da ne postoje tragovi zelene plesni. Micelijum mora imati zdravu belu boju i karakterističan miris gljive.

  Preuzmite PDF »