Saveti

  • Mere zaštite od bolesti

    Uništavanje patogena i štetnih organizama čime se mogućnost zaražavanja novog komposta svodi na minimum. Preuzmite PDF »