Saveti

 • Dezinfekcija gajilišta i pokrivke koju preporučujemo

  Dezinfekcija gajilišta

  Iskorišćeni kompost, 2-3 dana, pre izbacivanja iz prostorije u kojoj se javio problem (nematode, akarine, mušice, patogeni) obavezno oprskati 2% rastvorom formalina, temperatura u prostoriji treba da iznosi 18-200 C. Ova mera ima za cilj da smanji infekcioni potencijal i da se širenje patogena i štetočina, prilikom iznošenja komposta, svede na minimum.
  Pre samog iznošenja komposta, prostoriju treba provetriti od formalinskih para. Druge prostorije u gajilištu dobro zatvoriti i u njima obezbediti nadpritisak, kako ne bi došlo njihove infekcije, posebno ako imaju zajedničk i hodnik, koji se koristi i za iznošenje iskorišćenog i za unošenje novog komposta. Kompost koji se iznosi, tovariti direktno u vozilo i istog momenta ga odvesti bar 2km od gajilišta. Ako se vozilo vraća u gajilište, obavezno ga pre ulaska detaljno oprati.
  Nakon pražnjenja prostorije neophodno je obaviti detaljno pranje , a potom sledi deznfekcioni ciklus u trajanju od 6 dana pri temperature od 18-200C koja pogoduje razvoju patogena i piljenju larvi.

  1. dan: Tretiranje radi uništavanja mušica i grinja, prskanjem ili zamagljivanjem sl. rastvorom Rufast 15 EC 500 EC 10 ml + Actelicc 50 EC 50 ml + 10 litara vode za površinu od 100 m2.

  2. dan: Dezinfekcija Formalinom:
  - gasifikacija, za prostoriju od 100m3 potrebno je 1 litar formalina uz dodatak 1kg negašenog kreča ili 250g kalijum permanganate.

  3 i 4 dan: prostorija je dobro zatvorena, deluju formalinske pare, ako ventilacioni sistem ima mogućnost recirkulacije obavezno ga ostaviti da radi.

  5. dan: Obavezno izduvati formalinska isparenja (da se ne oseća karakterističan miris formalina), a zatim prostoriju istretirati rastvorom Etiol tečni 600 EC 30 ml + Basudin 600 EW 50 ml + Benomil 10g + 10 litara vode za površinu od 100m2.

  6. dan: Krečenje zidova i podova.

  Sve ove mere treba izvesti i u hodniku kroz koji se kompost iznosio (tretiranje formalinom se može zameniti npr. Peralom S zbog nemogućnosti hermetizacije ). Takođe treba izvršiti i dezinfekciju prostora oko gajilišta ( što je moguće veći krug ) prskanjem 2% rastvorom Perala S, a nakon 2 dana kombinacijom insekticida, akaricida i fungicida npr. Decis 2,5 EC 10ml + Rufast 15 EC 5 ml + Benomil 10 g + 10 litara vode za povrsino od 100 m2, ili jednom od dve prethodno navedene kombinacije.

  7. dan: Može se uneti novi kompost. Odmah nakon unošenja brikete, police, zidove i pod oprskati nekom od gore navedenih kombinacija insekticida, akaricida i fungicida.

  Od unošenja komposta do pokrivanja na svaka 3 dana moguće je vršiti tretiranja protiv mušica i akarina, tretiranjem zidova i poda.

  Dezinfekcija pokrivke:

  • Pokrivku 4-5 dana pre nanošenja na kompost dezinfikovati Formalinom pri tom temperatura zemlje ne sme biti niža od 180 C, Preporučujemo sledeći način:
  U ramu se formira figura od pokrivke u sloju debljine od 50 cm, u pokrivci se zatim buše rupe do poda, čije rastojanje u redu, a i red od reda iznosi 25 cm.U rupe se podjednako naspe rastvor formalina i vode u odnosu 1 : 1 , za 1 m3 dovoljno je 5 litara rastvora , i zatim se figura pokrije najlonom i ostavi dva dana da deluju formalinske pare. Nakon dva dana vrši se lopatanje da jak miris nestane i pokrivka se može koristiti.
  Ako ovu dezinfekciju vršite ubrizgavanjem (nalivanjem) rastvora u vreće, obavezno utrošite na 1000 litara pokrivke najmanje 2,5 litara formalina (za vreću od 50 l pokrivke utrošiti 125 ml formalina).

  • Neposredno pre nanošenja pokrivke na kompost, istretirati je kombinovsnim rastvorom Benomila 50 WP i Sporgona WP 50.Doza primene za 100 m2 ( 500 briketa ) je 120 g Benomila 50 WP + 150 g Sporgona WP 50 , a količina vode od 60 do180 litara u zavisnosti od vlažnosti pokrivke.

  • istretirati je kombinovsnim rastvorom Benomila 50 WP, Sporgona WP 50 i Dimilina WP 25.Doza primene za 100 m2 ( 500 briketa ) je 120 g Benomila 50 WP + 150 g Sporgona + 400 g Dimilina WP 25, a količina vode od 60 do180 litara u zavisnosti od vlažnosti pokrivke.

  • Nakon ubiranja poslednjeg šampinjona iz prvog talasa u pokrivku uneti još 100 g Benomila 50 WP uz utrošak vode od 100 ili više litara vode.